Autònoms Archivos - Activamutua

Utilització de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per tal que podeu gaudir-ne plenament. Si continueu navegant esteu consentint l’acceptació d’aquestes galetes i l’acceptació de la nostra política de galetes, Cliqueu a l’enllaç per a més informació.

ACEPTAR

Cambiar idioma

Ir al contenido principal de la página

categories: Autònoms

Ampliació del sistema RED per a treballadors autònoms

Ampliació del sistema RED per a treballadors autònoms
17 set

Ampliació del sistema RED per a treballadors autònoms

Tal com ja és va anticipar en el primer Butlletí de Notícies RED d’aquest any, el pròxim 1 d’octubre del 2018 finalitza el període transitori d’adaptació de sis mesos que estableix l’Ordre ESS / 214/2018, d’1 de març, emesa pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, per la qual es modifica l’Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social, que amplia el llistat de subjectes obligats a realitzar els tràmits per via electrònica.

La reforma no afecta únicament als col·lectius dels Treballadors enquadrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms sinó també als del grup I dels treballadors del mar, al col·lectiu dels representants de comerç i al sistema especial de la Indústria Resinera.

L’objecte de l’ordre és facilitar tant l’intercanvi electrònic de dades o documents com la comunicació d’actuacions administratives entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i les entitats gestores de la Seguretat Social i els autoritzats per a això, per donar així compliment a les obligacions de Seguretat Social per part dels subjectes responsables, en els següents àmbits:

 • Actuacions en matèria d’afiliació, cotització i recaptació de quotes.
 • Comunicació de parts mèdics de baixa, confirmació i alta corresponents a processos d’incapacitat temporal.
 • Comunicació empresarial de la data d’inici de suspensió del contracte de treball o del corresponent permís, a efectes de tramitació de les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs o lactància natural, així com les reduccions de jornades de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, als efectes de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats per càncer o malaltia greu, de les que siguin beneficiaris treballadors per compte aliè o assimilats.
 • Qualsevol altra actuació exigida en la normativa de Seguretat Social la gestió dels quals sigui atribuïda a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La incorporació dels treballadors autònoms al Sistema RED es podrà realitzar tant en els termes i condicions generals de l’Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, com per l’ús dels mitjans disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

Clica al següent enllaç per accedir al BOE

També pots accedir a la següent circular on es resumeixen els conceptes més destacats.

 

Lourdes de Lamo Valverde – Àrea de Gestió Integral i Afiliació-Cotització

Activa Mútua presenta les novetats sobre “La nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions” a Reus

Activa Mútua presenta les novetats sobre “La nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions” a Reus
12 abr

Activa Mútua presenta les novetats sobre “La nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions” a Reus

Ahir es va realitzar a les instal·lacions de Reus-Tecnoparc una jornada adreçada a mutualistes on es van explicar les novetats respecte a la nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions o Bonus.

Actualment el Bonus és una eina que permet a les empreses beneficiar-se d’una reducció de les cotitzacions per contingències professionals a empreses amb menys sinistralitat laboral. Per aquest motiu, i tenint en compte la recent publicació al BOE del passat dissabte 17 de març del 2018, de l’ordre ESS / 256/2018 que regula el Bonus i per la qual es desenvolupa el RD 231/2017.

DSC_7654

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer tant el contingut del RD com de l’ordre acabada de publicar, i facilitar l’emplenament de les sol·licituds del Bonus en la mateixa jornada. D’altra banda també es va incloure en la mateixa sessió els aspectes més importants de la nova llei d’autònoms publicada en l’últim trimestre del 2017.

DSC_7648

La benvinguda i presentació de l’acte va anar a càrrec de Xavier Llucià, director de la Delegació d’Activa Mútua Reus. Per la seva banda Alfons Luesma Pazo, inspector de Treball i Seguretat Social es va encarregar de la transmetre tots els aspectes relacionats amb la Nova regulació del sistema de reducció de les cotitzacions, i finalment Lluís Martínez García, Coordinador Tècnic de Gestió Integral Afiliació Cotització presentar com gestionar les sol·licituds a través de l’eina interna Servimutua.

El que has de saber sobre la Nova Llei d’Autònoms

El que has de saber sobre la Nova Llei d’Autònoms
11 oct

El que has de saber sobre la Nova Llei d’Autònoms

L’esperada Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom ja s’ha aprovat..

D’entre les novetats que la nova normativa introduirà, destacarem aquelles que tot treballador autònom ha de conèixer:

1. Menys càrregues administratives i econòmiques: 

 • Es pot canviar fins a 4 vegades a l’any la base de cotització per adequar-se a la fluctuació d’ingressos.
 • Només es pagarà pels dies treballats, (fins a un màxim de 3 altes i 3 baixes a l’any). No des del primer dia del mes en què s’inicia l’activitat, com es feia fins ara.
 • Es redueixen a la meitat els recàrrecs per retard en el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant el primer mes.
 • Es permet compatibilitzar el 100% de la pensió de jubilació si s’acredita tenir contractat almenys a un treballador.

2. S’amplia la tarifa plana de 50 euros mensuals de 6 mesos a 1 any. Es redueix el termini d’espera 5 a 2 anys perquè els autònoms que hagin cessat la seva activitat puguin beneficiar-se de la tarifa plana. S’aplica també a les dones que tornin a reprendre després de la seva maternitat (alta dins dels 2 anys des del cessament).

3. Bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant el descans de maternitat, paternitat, adopció, etc. S’incrementa fins a 12 anys (abans 7 anys) l’edat de menors a càrrec per reconèixer la bonificació per conciliació.

4. Es reconeix l’accident de treball “in-itinere” als autònoms. Es considera l’ocorregut en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica. Es requereix que el lloc de prestació de l’activitat no coincideixi amb el domicili de l’autònom i es correspongui amb el declarat afecte a l’activitat.

5. Es tindrà com a despesa deduïble a efectes fiscals: 

 • Deducció primes d’assegurança sanitària fins a 500 euros per beneficiari.
 • Si l’autònom treballa des de casa, es podrà deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) en el percentatge que resulti d’aplicar el 30% a la proporció de metres quadrats destinats a l’activitat.
 • Deducció de despeses de manutenció propis si s’efectua el pagament de forma electrònica i amb els mateixos límits quantitatius que els treballadors per compte d’altri (26,67 euros diaris o 48,08 euros a l’estranger. El doble si es pernocta).

Hi ha altres propostes que quedaran pendents de regulació, com la implantació d’un sistema de cotització per treball a temps parcial o l’estudi del concepte d’habitualitat a l’efecte d’inclusió en el règim d’autònoms.

Malgrat aquestes novetats, altres propostes de millora i mesures han de seguir avançant. No podem oblidar que els autònoms necessiten flexibilitat normativa per poder emprendre i subsistir.

tessa petita

Tessa Cabré Serrano
Advocada, Àrea Secretaria General i Assessoria Jurídica de Prestacions
Activa Mútua 2008, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 3

Projecte de recerca sobre la salut laboral dels autònoms vinculat a la seva actitud cap al treball

Projecte de recerca sobre la salut laboral dels autònoms vinculat a la seva actitud cap al treball
08 abr

Projecte de recerca sobre la salut laboral dels autònoms vinculat a la seva actitud cap al treball

Activa Mútua demana la col·laboració en el projecte de Recerca, Innovació i Desenvolupament que s’ha iniciat des del Departament de Prevenció en col·laboració amb la #universidadhuelva.

En Activa Mútua considerem que el treballador autònom, en qualsevol de les seves activitats, és la columna vertebral de l’economia, el seu esforç, la seva dedicació i el seu compromís, són les arrels del creixement econòmic i del desenvolupament del país.

Mitjançant les dades obtingudes dels autònoms de tota Espanya, volem comprovar si l’actitud de l’autònom enfront del treball contribueix a preservar la seva salut laboral, i amb les conclusions d’aquest estudi pretenem retornar als autònoms eines que li permetin aconseguir l’excel·lència professional i personal.

Per aquest motiu li convidem a participar en aquest estudi contestant al qüestionari que trobarà al següent enllaç

Valorem el temps que ens dediqui i agraïm la seva contribució a aquest projecte que persegueix incrementar la salut d’aquells que ho arrisquen tot per un somni.

Els dotze documents perquè un autònom liquidi l’IVA

Els dotze documents perquè un autònom liquidi l’IVA
19 gen

Els dotze documents perquè un autònom liquidi l’IVA

Existeixen fins a dotze documents que pots necessitar per liquidar l’IVA. Dotze models a presentar davant Hisenda en funció de la teva activitat i de com estiguis donat d’alta com a autònom.

L’autònom té la obligació de liquidar l’IVA que suporta en les operacions que realitza. Repassem a continuació els dotze documents que serveixen per a tal fi, i que hauràs de presentar a Hisenda. Encara que no tots. Depèn de la teva activitat i de com estiguis donat d’alta com a autònom.

 • Model 303: per a la autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit. Serveix tant per al règim general com per a règims especials, per presentar liquidacions mensuals i trimestrals. S’ha de presentar per internet amb certificat electrònic en el cas de les societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, grans contribuents, grans empreses i els inscrits en el REDEME.
 • Model 308: fa referència a la sol·licitud de devolució, utilitzat en el règim especial del recarrego equivalència i subjectes passius ocasionals. La liquidació no és periòdica i s’admet la seva presentació per internet amb certificat electrònic i presencial en paper imprès a través del servei d’impressió de la *AEAT des d’Internet.
 • Model 309: Declaració-liquidació no periòdica de l’IVA, que s’utilitza en els casos d’una d declaració complementària d’altres presentades amb anterioritat. Es pot presentar de manera presencial o per internet.
 • Model 322: Autoliquidació de l’IVA, model individual. Inclòs en el règim especial del grup d’entitats. La liquidació es produirà de manera mensual i serà obligatori presentar-ho per Internet.
 • Model 341: fa referència a la sol·licitud de reintegrament de compensació en el Règim Especial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, on la liquidació serà trimestral i es podrà presentar tant de manera presencial amb els impresos obtinguts a través d’Internet o telemàticament amb el certificat electrònic.
 • Model 353: Impost sobre el Valor Afegit, grup d’entitats, model agregat. L’autoliquidació serà mensual i s’obliga a presentar-ho per Internet.
 • Model 360: fa referència a les sol·licituds de devolució de l’IVA suportat en altres estats membres per professionals o empresaris establerts al territori d’aplicació de l’impost, Ceuta, Melilla i Canàries. A partir de l’endemà de cada any o trimestre i fins al 30 de setembre del següent any natural.
 • Model 361: sol·licituds de devolució de l’IVA suportat al territori d’aplicació de l’Impost per professionals o empresaris establerts en tercers països amb els quals hi hagi reciprocitat. Des de l’endemà al trimestre o any, i fins al 30 de setembre del següent any natural. Presentació per Internet.
 • Model 362: sol·licitud de reemborsament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya.
 • Model 363: sol·licitud de reconeixement de el dret a l’exempció de l’IVA en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels organismes internacionals reconeguts per Espanya per adquisicions de serveis o béns fos del territori d’aplicació de l’impost.
 • Model 367: règim especial de serveis prestats per via electrònica. Declaració trimestral.
 • Model 380: declaració-liquidació en operacions vinculades a les importacions.

Font: http://cincodias.com/cincodias/2016/01/18/autonomos/1453131213_879947.html

L’atur dels autònoms l’any 2016

L’atur dels autònoms l’any 2016
12 gen

L’atur dels autònoms l’any 2016

La sol·licitud s’ha de presentar davant la Mútua o davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Els autònoms que pretenguin beneficiar-se de la prestació per cessament d’activitat hauran de presentar la sol·licitud en la Mútua amb la qual el professional tingui coberta la contingència per cessament d’activitat o davant el Servei Públic d’Ocupació en el cas d’estar cobert per l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) o l’Institut Social de la Marina.

El termini per a la presentació de la sol·licitud es perllongarà fins a l’últim dia del mes següent al que es va dur a terme el cessament d’activitat. Per a això serà necessari acompanyar aquesta sol·licitud amb la documentació que li sol·licitin. Per calcular el temps de gaudi de la prestació es tindrà en compte l’edat i els períodes cotitzats pel treballador durant els últims 48 mesos des del moment del cessament d’activitat. L’ajuda quedaria de la següent manera:

 • Entre 12 i 17 mesos cotitzats: dos mesos de prestació.
 • Entre 18 i 23 mesos cotitzats: tres mesos de prestació per als menors de 60 anys i quatre mesos per als majors de 60 anys.
 • Entre 24 i 29 mesos cotitzats: quatre mesos de prestació (menors de 60 anys) i sis mesos (majors de 60).
 • Entre 30 i 35 mesos cotitzats: cinc mesos de prestació (menors de 60 anys) i vuit mesos (majors de 60).
 • Entre 36 i 42 mesos cotitzats: sis mesos de prestació (menors de 60 anys) i deu mesos (majors de 60).
 • Entre 43 i 47 mesos: vuit mesos de prestació (menors de 60 anys) i dotze mesos (majors de 60).
 • Amb 48 mesos: dos mesos de prestació al marge de l’edat.

La quantia de la prestació aconseguirà el 70% de la base reguladora, que es calcularà en funció de la mitjana de les bases per les quals el treballador hagués cotitzat durant els dotze mesos anteriors al cessament d’activitat.

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/01/08/autonomo /1452268424_339428.html

Els contribuents amb deutes fins a 30.000 euros podran sol·licitar ajornaments de pagament sense necessitat de garanties.

Els contribuents amb deutes fins a 30.000 euros podran sol·licitar ajornaments de pagament sense necessitat de garanties.
20 oct

Els contribuents amb deutes fins a 30.000 euros podran sol·licitar ajornaments de pagament sense necessitat de garanties.

En els últims anys, l’Agència Tributària ha rebut més de 25.000 sol·licituds anuals d’ajornament de deutes situats entre l’anterior límit per a l’exempció de garanties, 18.000 euros, i el nou límit de 30.000 euros. El total d’ajornaments concedits des de 2011 suma més de 30.800 milions d’euros, i d’aquest import gairebé un 70% ha beneficiat a pimes i autònoms. Juntament amb l’exempció d’aportar garanties, els contribuents comptaran amb un tipus d’interès de demora que se situarà en un nou mínim del 3,75% per 2016.

 
Els contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes tributaris fins a 30.000 euros quedaran exempts d’aportar garanties per a la seva concessió, d’acord amb una ordre ministerial que es publicarà pròximament en el Butlletí Oficial de l’Estat, que regula el nou límit per a l’exempció, situat fins ara en els 18.000 euros.
D’aquesta manera, un major nombre de contribuents comptarà amb més facilitats per al compliment de les seves obligacions tributàries. De mitjana, l’Agència Tributària ve rebent en els últims anys més de 25.000 sol·licituds anuals d’ajornament o fraccionament de deutes situats entre els 18.000 i els 30.000 euros. Entre 2011 i 2014, l’import de les sol·licituds d’ajornament que ara passen a quedar eximides de l’aportació de garanties per a la seva concessió va sumar més de 2.500 milions d’euros.

Aquesta millora en les facilitats de pagament de deutes afectarà a totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es presentin davant l’Agència Tributària, amb excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions d’IRPF, que segueixen sent inajornables, excepte la concurrència de les causes excepcionals taxades per llei, i dels deutes per les quals el Codi Duaner Comunitari estableix una regulació independent.

 
Reducció de costos indirectes
L’exempció de garanties en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments suposa per al contribuent una clara reducció de càrregues indirectes, atès que la sol·licitud de l’ajornament es pot tramitar de forma més senzilla i ràpida, i el sol·licitant no ha d’assumir els costos derivats de la sol·licitud d’avals, hipoteques o altres garanties.
Amb aquesta ampliació del perímetre d’exempció de garanties s’aprofundeix en la millora de les condicions per a la concessió d’ajornaments que ja ve donada pel finançament històricament baixa existent per al deute tributari. Per 2016, el tipus d’interès de demora, el que regeix per als ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris, baixarà del 4,375% vigent en 2015 a un nou mínim del 3,75%.

 
En els últims quatre anys, l’Agència Tributària ha concedit ajornaments per un import superior als 30.800 milions d’euros, i d’aquest total gairebé un 70% ha suposat majors facilitats de pagament de deutes tributaris per al col·lectiu de pimes i autònoms.

 

Fuente:http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/19_10_2015_NP_aplazamientos.pdf

Principals novetats sobre la modificació del Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Principals novetats sobre la modificació del Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic.
08 set

Principals novetats sobre la modificació del Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic.

ONCADIS expone su firme apuesta por el sector de la discapacidad en el congreso “Empleando Salud Mental” de Madrid.

01 jul

ONCADIS expone su firme apuesta por el sector de la discapacidad en el congreso “Empleando Salud Mental” de Madrid.

La oficina sectorial de Activa Mutua ofrece su colaboración en la inclusión laboral de personas con trastorno mental grave.

La Oficina de Centros y Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad (ONCADIS) de Activa Mutua participó recientemente en el Congreso Empleando Salud Mental, diez años de compromiso que fue promovido por la Asociación FEAFES Integración Laboral-FEAFES Empleo con motivo de la celebración del décimo aniversario de dicha entidad.

El citado evento fue aprovechado para reivindicar la inclusión laboral de las personas con trastorno mental grave (TMG), “un reto”, según se destacó, “que nos atañe a todos”. Y es que del millón de personas con TMG que hay en España, la tasa de desempleo alcanza al 80 por ciento. Ante esta alarmante situación, hay que trabajar medidas ad hoc para que este colectivo pueda desarrollar todas sus capacidades.

El director de ONCADIS, Antonio Andújar, destacó el servicio especializado y totalmente novedoso dirigido a mutualistas y con el que Activa Mutua hace una firme apuesta por el sector de la discapacidad, por la salud de sus profesionales, refrendando el compromiso y la sensibilidad que dicha entidad colaboradora con la Seguridad Social ha mostrado históricamente con este colectivo y cuyos servicios innovadores resuelven históricas reivindicaciones de los representantes de la discapacidad. Andújar resaltó también la importancia de la salud laboral mediante la prevención de los riesgos laborales y cómo el control de la siniestralidad y el absentismo son factores estratégicos que afectan a la competitividad y rentabilidad de las empresas sociales.

Por su parte, el secretario general de FEAFES Empleo, Gregorio Bercedo, detalló que esta organización de ámbito estatal representa y coordina los intereses empresariales de los Centros Especiales de Empleo que tienen por objeto el fomento, desarrollo y promoción de empleo de personas con enfermedad mental. Bajo el paraguas de FEAFE Empleo existen 27 entidades asociadas, 44 centros especiales de empleo que aglutinan a casi 1.900 personas con trastorno mental grave y 740 puestos de trabajo gestionados por entidades socias de FEAFES empleo.

El citado congreso también contó con la presencia de Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial (ICE); Marina Día, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid; Jaume Farré, de Incorpora Salud Mental y Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración

26 jun

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración


1.       Entrada en vigor
Su entrada en vigor es el día primero del sexto mes natural siguiente al de su publicación en el BOE.
Con lo que corresponde su entrada en vigor a partir del 01 de diciembre de 2015.
2.       ¿Qué sucede con los procesos en curso tras la entrada en vigor de la presente orden?
En los procesos en curso en la fecha de entrada en vigor y que no hayan superado los 365 días se tramitarán con los nuevos modelos de partes médicos, pero dichos modelos y los informes complementarios, se expedirán con la periodicidad de la normativa anterior.
En los procesos de recaída en proceso de IT  iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor, cuando la nueva baja médica se expida con posterioridad a dicha fecha les será de aplicación los nuevos modelos y  las reglas de periodificación.
3.       ¿Existen nuevos modelos de partes médicos de baja/alta  y de confirmación de la incapacidad temporal?
Mediante la presente Orden se aprueban los nuevos modelos de partes médicos de baja/alta y de confirmación que figuran como ANEXOS a esta orden.
4.       ¿Existen una clasificación por tipos de procesos de incapacidad temporal?
Se distinguen cuatro tipos de procesos de incapacidad temporal, según cuál sea su duración estimada:
·         Proceso de duración estimada muy corta: inferior a cinco días naturales.
·         Proceso de duración estimada corta: de 5 a 30 días naturales.
·         Proceso de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales.
·         Proceso de duración estimada larga: de 61 a más día naturales.
Es el médico que emite la baja y parte de confirmación quien en el momento de su expedición establece la duración estimada del proceso. Pudiendo alterar esa duración en momento posterior consecuencia de la actualización, modificación o de la evolución sanitaria del paciente (emitiendo un parte confirmación que recogerá la nueva duración estimada, y el encuadramiento en un tipo diferente de los previstos).
5.       ¿El facultativo dispone de algún tipo de herramienta que le facilite el encuadramiento del proceso en alguno de los tipos de procesos?
A efectos de asignar la duración estimada de cada proceso, el facultativo dispondrá de unas tablas de duración óptima de los distintos procesos patológicos susceptibles de generar incapacidades, así como tablas sobre el grado de incidencia de los mismos en las distintas actividades laborales. Dichas tablas serán suministradas y revisadas periódicamente por el INSS.
6.       ¿Se puede emitir el parte de baja y alta en el mismo acto médico?
Cuando el facultativo del servicio público de salud o de la mutua considere que se trata de un proceso de duración estimada muy corta, emitirá el parte de baja y de alta en el mismo acto médico. Utilizará el modelo del ANEXO I haciendo constar junto a los datos relativos a la baja, los identificativos de alta y la fecha de la misma, que podrá coincidir con el día de la baja o estar comprendida dentro de los tres días naturales siguientes.
El trabajador no obstante podrá solicitar reconocimiento el mismo día que se haya fijado como fecha de alta, y si el médico considera que no ha recuperado su capacidad laboral podrá modificar la duración del proceso, expidiendo, al efecto un parte de confirmación de la baja (que deja sin efecto el alta prevista en el parte de baja, y se indica el nuevo diagnóstico, duración estimada, tipo de proceso y fecha de la siguiente revisión).
7.       ¿Cada cuánto hay que volver al médico para los correspondientes partes de confirmación?
Se seguirán las siguientes reglas:
·         Procesos de duración estimada muy corta: Salvo lo mencionado anteriormente no procederá la emisión de partes de confirmación.
·         Procesos de duración estimada corta: el primer parte se expedirá en un plazo máximo de siete días naturales desde la fecha baja médica. El segundo y sucesivos se expedirán cada catorce días naturales, como máximo.
·         Procesos de duración estimada media: el primer parte se expedirá en un plazo máximo de siete días naturales desde la fecha baja médica. El segundo y sucesivos se expedirán cada veintiocho días naturales, como máximo.
·         Procesos de duración estimada larga: el primer parte se expedirá en un plazo máximo de catorce días naturales desde la fecha baja médica. El segundo y sucesivos se expedirán cada treinta y cinco días naturales, como máximo.
8.       ¿El tipo de proceso vincula al facultativo para poder emitir el alta médica para cuando considere que procede?
Independientemente de cuál fuera la duración estimada del proceso, el facultativo expedirá el alta médica por curación o mejoría que permite realizar el trabajo habitual, cuando considere que el trabajador ha recuperado su capacidad laboral, o por propuesta de incapacidad permanente o por inicio de una situación de maternidad.
9.       ¿Qué sucede si una persona no acude a revisión?
Si el trabajador no acude a la revisión médica prevista en los partes de baja y confirmación, se podrá emitir el alta médica por incomparecencia.
10.   ¿Qué sucede si un trabajador se traslada de domicilio?
Cuando un trabajador en situación de incapacidad temporal pase a recibir la asistencia sanitaria en un servicio público de salud distinto del que hubiera venido prestándosela, dicha circunstancia se reflejará en el parte de confirmación inmediatamente anterior, cumplimentando el apartado correspondiente. En dicho parte se indicará también la fecha en que procederá realizar la siguiente revisión médica por el nuevo servicio público de salud.
11.   ¿Cuáles son los efectos de el alta médica?
El alta médica médica determinará la extinción de la situación de incapacidad temporal y del consiguiente subsidio el mismo día de su expedición, sin perjuicio de que los servicios sanitarios correspondientes continúen prestando al trabajador la asistencia sanitaria que aconseje su estado.
12.   ¿Cuántas copias se entregarán al trabajador de los partes de baja/alta y partes de confirmación?
El médico del servicio público de salud o de la mutua que expida el parte médico de baja/alta y confirmación entregará al trabajador dos copias del mismo, una para el interesado y otra con destino a la empresa.
13.   ¿Qué plazo dispone el trabajador para presentar la copia de los partes de baja y confirmación a la empresa?
El trabajador está obligado a presentar a la empresa la copia de los partes de baja y confirmación destinada a ella, en el plazo de tres días contados a partir de la fecha de su expedición.
14.   ¿Qué plazo dispone el trabajador para presentar la copia del alta a la empresa?
El trabajador está obligado a presentar a la empresa la copia destinada a ella dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.
Si se trata de un proceso de duración estimada muy corta, el trabajador presentará a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a ella dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del alta. Si el facultativo emite el parte confirmación porque considera que el trabajador no ha recuperado su capacidad laboral el trabajador lo presentará a la empresa dentro de las 24 horas siguientes a su expedición, junto con el parte de baja inicial.
15.   ¿Dónde debe presentar los partes de alta y confirmación si finaliza su relación laboral durante la situación de incapacidad temporal?
A partir de ese momento el trabajador habrá de presentar la copia de los partes de confirmación y alta destinada a la empresa, a la entidad gestora o mutua que cubra la prestación económica de incapacidad temporal, en los mismos plazos indicados.
16.   ¿Qué datos debe consignar la empresa en el parte de baja entregado por el trabajador?
La empresa consignará en el ejemplar del parte de baja entregado por el trabajador:
·         Los datos de cotización relativos al mismo, a efectos de la determinación de la base reguladora de la prestación económica por incapacidad temporal.
·         La clave del código nacional de ocupación.
·         El código de provincia del centro de salud que se ha emitido el parte médico.
·         Los datos genéricos que se establezcan a efectos identificativos del proceso y de la empresa, definidos a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).
17.   ¿La empresa deberá transmitir los partes de baja, de confirmación y alta?
La empresa tiene la obligación de transmitir al INSS, el parte de baja, de confirmación y de alta presentado a la misma por el trabajador a través del SISTEMA RED.
18.   ¿Qué plazos dispone la empresa para transmitir los partes de baja, confirmación y alta?
Con carácter inmediato y, en todo caso, dentro del plazo máximo de tres días hábiles a partir de su recepción.
19.   ¿Las agrupaciones de empresas y los profesionales colegiados deben presentar los partes médicos?
La obligación de presentar las copias de los partes médicos, por el sistema RED, también alcanza a las agrupaciones de empresas y a los profesionales colegiados que, por acuerdo o representación de la empresa, vengan presentando o presenten dichos partes médicos y estén o sean autorizados para la utilización de dicho sistema.
20.   ¿Quién abona el subsidio de incapacidad temporal durante la jubilación parcial?
El subsidio de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia de la que deriva, causado por un trabajador en situación de jubilación parcial, será abonado en régimen de pago directo, en todo caso y por la duración que corresponda, por la entidad gestora o colaboradora pertinente.
La entidad gestora o colaboradora comunicará a la empresa el inicio del abono del subsidio al trabajador en régimen de pago directo, así como su finalización.
Ferran Pellisé Guinjoan
Director de prestaciones y asesoría jurídica de prestaciones